fbpx

תיק תיעוד מקדים | מבני הפורום : צ'ירצ'יל, הספרייה, הסנאט | קריית הטכניון | חיפה

פורום הטכניון הוא המתחם הכולל את שלושת מבני הציבור המרכזיים בקמפוס: בית העצרת (האודיטוריום) ע"ש וינסטון צ'רצ'יל, בית הסנאט ע"ש לואי סטרלינג והספריה המרכזית ע"ש י.אלישר. שלושת המבנים מהווים פרי יצירת האדריכלים אריה שרון ובנימין אידלסון.
מבנה האודיטוריום צ'רצ'יל נבנה בין השנים 1958-1955, וקרוי על שמו של ראש ממשלת בריטניה האגדי כהוקרה על תמיכתו בשיקומה ובנייתה של מדינת ישראל. בניין הספריה נבנה בשנת 1960, וקרוי על שם תורם הספריה, קולונל י.אלישר. בית הסנאט היה האחרון להבנות מבין המבנים המרכיבים את מתחם הפורום המקורי. הבניין נבנה בין השנים 1965-1962, וקרוי על שמו של התורם הבריטי, סיר לואי סטרלינג. שלושת המבנים יושבים על שלוש טרסות מדורגות וחצר שקועה. המבנים נבנו בהתאם לעקרונות האדריכלות הברוטליסטית.מתחם הפורום כלול במרחב שימור מוסדי 16 – הטכניון – קרית הטכניון בהתאם לתכנית המתאר המקומית לעיר חיפה אשר מספרה חפ/2000.

המתחם ממוקם בלב קרית הטכניון . אחידותו התכנונית של המתחם נובע במידה רבה מתכנון הנוף שבו. ניתן למצוא במתחם שילוב אורגני בין האדריכלות לנוף ולאלמנטי הפיתוח, מאפיין של האדריכלות המודרניסטית. הדבר בא לידי ביטוי בהמשכיות בין הכיכרות למפלסי המבנים, בחצרות פנימיות וביחס לנוף המפרץ. החצרות הפנימיות מאפיינות גם את הגישה הרווחת של התקופה להקנות למבנים מאפיינים של הבנייה האורייטלית המסורתית.