fbpx

רחוב הקליר, ירושלים

100 מ"ר.
פרויקט המשלב אדריכלות שימור לצד עיצוב פנים.
הוצאת היתר עבור שינוי חזיתות, בבניין לשימור בירושלים.
תכנון ועיצוב דירת גן, המורכבת משלוש דירות שחוברו יחדיו.

אדריכלות שימור: עידו שלום
עיצוב פנים: חניטה ברגמן, שירי שלום