fbpx

תיק תיעוד מצומצם | יאיר שטרן 9 | שלושת בני עין חרוד 83, באר שבע

תיק תיעוד זה מתעד את התפתחות המתחם ברחוב שלושת בני עין חרוד 83 ופינת הרחוב יאיר שטרן 9. תיק זה בוצע בעקבות בקשה לעבודות שיקום והצלה מבנה היסטורי ומתוקף סעיף 14 בתוספת הרביעית לחוק תכנון ובניה.

המבנה הינו מבנה חד קומתי בחלקה המערבי של העיר העתיקה בבאר שבע. הרחוב  התפתח בתקופת השלטון העות'מני במאה ה-19. המבנה ההיסטורי מחולק כיום לשני בעלים שונים. אך תיעוד זה מתייחס לחלקה ההיסטורית. חלק מהפתחים המקוריים של המבנה השתנו וחלקם השתמרו. קירות המבנה מבחוץ חופו בחלקם בטיח על בסיס צמנט. החזית העיקרית הנמצאת הפונה לרחוב שלושת בני עין חרוד נשמרה ברובה וניתן לראות את האבן המקורית בגמר חלק.

רחוב שלושת בני עין חרוד: הרחוב נמצא בחלקה הדרום מזרחי של העיר העתיקה והוא תוכנן בשנת 1900 על-ידי השלטון העות'מני, אורך הרחוב כ-900 מטר אורך ורוחבו כ- 15 מטר מחזית לחזית. המבנים לאורך הרחוב מתוארכים לכלל התקופות מראשית המאה ה-19 ועד ימנו (ראה תיק תיעוד מתחמי אדר' אורי פדן). הרחוב כולל עסקים רבים ומעט מגורים. הרחוב מתחיל בגבולה הדרום מערבי של העיר העתיקה (רחוב סמילנסקי) ומסתיים ברחוב רמב"ם בגבולה הצפון מזרחי של העיר העתיקה. הרחוב יועד לעסקים ובתי מלאכה.