fbpx

תיק תיעוד מצומצם | שדרות קרן קיימת לישראל 70, באר שבע

המבנה הינו מבנה חד קומתי בחלקה המרכזי של העיר העתיקה בבאר שבע ברחוב קרן קיימת לישראל שגם קיבל כינוי עם השנים "שדרת האוכל". רחוב קרן קיימת לישראל התפתח בתקופת השלטון העותמני במאה ה-19. על-פי גרסת הבעלים העכשוויים הבניין שימש בעבר למכירת תבן לסוסים, וכיום משמש למכירת מאכלים מזרחיים (פלאפל ושווארמה). במבנה הפתחים המקוריים השתנו וקירות המבנה מבחוץ חופו באבן בגמר טובזה.

רחוב קרן קיימת לישראל: תוכנן בשנת 1900 על-ידי השלטון העותמני, אורך הרחוב כ-600 מטר אורך. הרחוב מתחיל בבאר אברהם ונגמר בבית הסראיה, רוחב הרחוב תוכנן בשונה משאר רחובות העיר העתיקה והיה כ-20 מטר רוחב ונודע בשם "רחוב עשרים המטרים".
רחוב זה שימש כעורק תחבורה ראשי, שקישר בין הדרכים עזה, חברון והדרכים דרומה.
הרחוב יועד לעסקים ובתי מלאכה. כבר בשנת 1903 הגדיר חוקר צרפתי את הרחוב כ"בזאר", החנויות הותאמו לצורכי הקונה הבדווי: אריגים, אוכפים, רתמות, תבן לחיות, כלי נשק וכו'. הבדווים נהגו להביא את תוצרתם למכירה ברחוב.