fbpx

תיק תיעוד מצומצם | בבאר שבע – שרה אימנו 4

המבנה ממוקם בשכונה הצפון מערבית של העיר העתיקה בבאר שבע משמש היום כמשרדים לחברת מחשבים.
הבניין נמצא ברחוב שרה אימנו (רחוב הראל בשמו הקודם) בשכונה שפותחה בעשור האחרון לשלטון המנדט בבאר שבע שנסתיים ב 1948.
הבניין שימש למגורים בימי העלייה הגדולה, מפורט על כך באמצעות תיק תיעוד.
המבנה הינו מבנה אבן גזית בעל קומה אחת, גג בטון שטוח ויצוק בין פרופילי ברזל.

תיק התיעוד נבנה לכל פרויקט באופן תפור אישית על ידי אדריכל שימור, כאשר מטרתו היא לסקור את הפרויקט ולהוות הבסיס להחלטה האם לשמר את המבנה וכיצד לשמר אותו. פרויקטים של שימור נפוצים בבאר שבע (כמוב דוגמא הזו ברחוב שרה אימנו) וגם בכל הארץ. בכל נושא של שימור, ובכלל זה תיקי תיעוד בבאר שבע (ובכל הארץ, ירושלים, תל אביב וכו'), ניתן לפנות אלינו להתייעצות עם אדריכל שימור.