fbpx

תיק תיעוד מלא בבת ים – בית הכנסת רבי שמעון בר יוחאי

בית כנסת שהוקם בשנות ה-50 של המאה ה-20, בית כנסת זה היה בית הכנסת הראשי של שכונת המעברה של בת-ים, שכונה זו נקראת גם שכונת האסבסטונים מאחר וכל מבני המעברה היו בנויים מאסבסט.
מבנה בית הכנסת בנוי מקורות עץ, עמודי עץ וגג אסבסט.
כיום עומד מבנה זה בפני דילמה, האם לשמור את אחרון המבנים שנשארו מתקופת המעברה ?
מיקומי בתוך פארק גדול ברחוב הקוממיות פינת הנביאים.

המבנה עבר לאחרונה ועדה והוכרז לשימור.