fbpx

תיק תיעוד מקדים | בפתח תקווה – פינסקר 13

מבנה פינסקר 13 נמצא במרכז העיר פתח תקווה. הוא מבנה שבנייתו החלה בשנת 1936 והסתיימה ב-1938 המבנה נבנה בסגנון בינלאומי על-ידי אינג' משה גינזבורג.