fbpx

תיק תיעוד מקדים | בפתח תקווה – פינסקר 21

מבנה פינסקר 21 נמצא במרכז העיר פתח תקווה. הוא מבנה שבנייתו החלה בשנת 1936 והסתיימה בשלהי 1937. המבנה נבנה בסגנון בינלאומי על-ידי אינג' משה גינזבורג. תחילה נבנה חלקו הדרומי וכשהסתיימה הבניה של חלקו הדרומי, החלה בנייתו של חלקו הצפוני.