fbpx

תיק תיעוד מלא | המשלטים 12 | בית הכנסת אוהל לאה | תל אביב יפו

מבנה בית הכנסת נמצא ברחוב המשלטים 12 והינו בית באר אשר נכלל בסקר בתי הבאר ובתב"ע לבתי הבאר הנמצאת בהכנה.
המבנה מופיע לראשונה במפה משנת 1927 . בתקופה זו השטחים שממזרח ליפו היו שטחי פרדסים וכללו סכ'נות (כפרים) שבהם התגוררו פועלים אשר עבדו בשטחים החקלאיים של יפו. המבנה היה בשולים המזרחים של סכ'נת אבו כביר והיה שייך לאפנדי בשם אלבאשיר, המקום כונה כרם אלבאשיר/פאשה (דני רכט, tlv100.net).

בשנת 1948, עם הקמת המדינה, נעזב המבנה מבעליו המקוריים ועבר בתאריך 28.2.49 לאפוטרופוס  הכללי לנכסי נפקדים. עד שנת 1959 היה בבעלות קופת חולים לאומית ובתאריך 25.9.1959 הועבר לרשות ועד בית הכנסת "אור ישועה". משנות השישים ועד היום המבנה משמש כבית כנסת כאשר בקומתו הראשונה מתפקד כבית כנסת אשכנזי – בית כנסת "אוהל לאה" ובקומה השנייה כבית כנסת לעדה התימנית – "אור ישועה"
המבנה הנחקר בתיק תיעוד זה הינו אחד מתוך 100 בתי באר אשר נסקרו בעבודה שנערכה עבור עיריית ת"א ע"י ד"ר אבי ששון ואדר' נוף טל קציר "הביארות בתל אביב –יפו"  (אתר 24).
מיקומו תועד לראשונה במפת סנדל משנת 1878 והוא מהווה שריד לנוף חקלאי של פרדסים שהשתרעו סביב יפו ההיסטורית במאות הקודמות.
המבנה מעוטר בפתחים קשתיים וחלונות המבנה מעץ, בחזית הראשית ישנו חלון טריפור שנאטם עם השנים בבלוקים.
טריפור – הינו חלון עץ מעוטר המתאפיין בשניים או שלושה פתחים קשותים, הנתמכים בצדדים בעמודי אבן אחוזים בקיר ובמרכז בעמודים מפרידים שעשויים על פי רוב משיש. העמוד כולל 3 מרכיבים: בסיס, עמוד וכותרת. פרטי הנגרות כוללים שבכת עץ מעוטרת בחלק העליון של החלון ופרט חלון דו-כנפי מתקפל בחלקו התחתון. הטריפור מופיע גם צמוד למרפסת – במקרים אלו היחידה המרכזית בטריפור נבנתה כדלת.