fbpx

תיק תיעוד מלא | יפת 182| תל אביב יפו

ערכים אורבניים, אדריכלים והיסטוריים

הבית המתועד, במקומו ובמבנהו מהווה נקודת ציון בהתפתחות האורבנית של יפו אל מחוץ לחומותיה. כשלעצמו, הוא משתלב בסדר עירוני חדש ובמגמה שהחלה בשנות ה- 30 של המאה העשרים, עת נבחר מקומם של שכונות חדשות בתקופת המנדט הבריטי כדוגמת שכונת עג'מי המוקמת בין קו החוף לבין הפרדסים שבמזרח.

הבנין המוקם לאורך רחוב יפת – ציר תנועה היסטורי, מהווה התפתחות ורצף למבנה קודם המזוהה בתצלומי אוויר משנת 1918 ויוצר בנוכחותו חזית אורבנית לאורך הציר הסואן.

הבניין משתלב בסדר עירוני חדש המורכב מפרצלציה אורטוגונלית שהנהיגו הבריטים בדרום עג'מי, כשרחוב אסף הרופא תוחם אותו בחלקו הצפוני.

הבנין מפואר במראהו ובפרטיו המסוגננים, מוגדר על ידנו כ"בית אמידים" מסוג בית חצר (מתפתח) בעל חלל מרכזי. בחוברת "מבט אל עג'מי" העוקבת אחר הטיפולוגיות בבניית השכונה, מוגדר הבניין כ"בית הקלאסי" והוא נושא אופי וסגנון שהובא ממערב – מאיטליה, קרוב לוודאי ומשלב בבנייתו אלמנטים סגנוניים שהתפתחו במזרח (עות'מניים) ואופייניים ליפו. בתקופת בנייתו כבר רווח השימוש במרכיבי בניה מתועשים מבטון ובריילסים ואלו אכן מיושמים הלכה למעשה בבניין.

 

תרומתו של הבניין לסביבתו באה לידי ביטוי בנושאים ובערכים אלו:

-הוא משתתף בהוויה האורבנית ובעל תפקיד אורבני פעיל:

-מהווה נקודות ציון בנוף העירוני לאורך ציר תנועה ומסחר מרכזיים בעיר.

-מגדיר מקום בהיותו אלמנט בנייני יחיד ובולט בין שני רחובות הניצבים לציר יפת.

-המבנה וחלליו בעלי איכות בנייה ברמה הגבוהה והשלמה ביותר מבחינת סגנון הבנייה, וטיפולוגיה מובהקת של "בית חלל מרכזי" – ה"בית הקלאסי".

-המבנה עשיר באלמנטים אדריכליים מקוריים ומפוארים: רצפות שיש, ציורי קיר ותקרות מצוירות ושלישיות פתחים בצורת קשת, העשויים באיכות גבוהה. נמצאים בו אלמנטים יוצאי דופן בנגרות העץ, בפרזול ובפרטי אבן מיוחדים.

-הערכים ההיסטוריים, האדריכליים והאורבניים שנושא הבניין, גלומים בו כתמצית והם מסופרים דרך יכולתו לשרוד. בכוחם, אולי יהיה ניתן להביא את הבניין להמשיך ולהיות נדבך ומרכיב חשוב בתהליך ההתחדשות שעוברת השכונה והסביבה.