fbpx

תיק תיעוד מלא | שלושת בני עין חרוד 93, באר שבע

העיר באר שבע נכנסת בשנים האחרונות לתהליכים שונים הקשורים בתכנון העיר, מורשת ותיירות. במסגרת זו נפתחו בה מספר יוזמות שונות המעמידות את העיר העתיקה בבאר שבע במוקד.

מבנה נשוא תיק זה הנמצא ברחוב גרשון דובנבוים 1 פינת שלושת בני עין חרוד 93, ונמצא בחלקה המזרחי של העיר העתיקה.  המבנה הינו מבנה אבן חד קומתי, גג שטוח הבנוי מפרופילי ברזל ובטון עתיק יצוק בניהם, הבנוי בקו אפס לרחוב שלושת בני עין חרוד. במקור ועל פי מסמכים היסטוריים, מבנה זה נבנה כחלק בלתי נפרד ממתחם ששימש כחאן (אורחן דרכים) לשירותיהם של הסוחרים שהגיעו לעיר באר שבע על-מנת למכור את סחורותיהם בשוק הבדווי. החאן שימש את הסוחרים למעיין "חניית ביניים" לבהמות הסוחרים. למעשה הסוחרים היו מגיעים אחת לשבוע (יום רביעי) למכור את מוצריהם המיוחדים. בזמן זה הסוחרים היו מכניסים את הסוסים שלהם לחאן ושם הם קיבלו שתיה, אוכל ומקום לנוח עד שהסתיים יום השוק והסוחרים יחזרו על גבי הבהמות שלהם למקום מגורם.למבנה נוספו תוספות בניה, הן בחזית הפונה לרחוב שלושת בני עין חרוד והן תוספות בניה בתוך המגרש הקיימים עד היום.

למבנה היה אגף נוסף בחלקו המזרחי שנהרס עם השנים כמו סככת הבהמות. כיום נשתמרו מהמבנה אגף אחד הפונה לרחוב שלושת בני עין חרוד.
מצב השתמרותו של מבנה נשוא תיק זה סביר. האבן בפן החיצוני נמצאת במצב טוב, כך גם בפן הפנימי.  המבנה מוגדר לשימור בדירוג ב-1.
הנספח נערך בפורמט של תיק תיעוד מלא של מינהל תכנון משרד הפנים על-ידי הנדסאי אדריכלות עידו שלום, והוכן עבור יזמי המבנה במסגרת תהליך תב"ע לביצוע עבודות שימור ובניה חדשה במגרש.